Vậy là hơn 4 ngày đã trôi qua kể từ khi cụm máy chủ MU Bạch Kim chính thức open và giờ đây đã tìm ra được những Chiến Binh Thần Tốc.

Thông tin về sự kiện xem lại tại đây: http://forum.mubachkim.com/showthrea...8766#post38766

Giải thưởng:
STT
Chủng tộc Tên phần thưởng Nhân vật
1 Phù thùy 50 Vzen + 50 Xu vào TK ZeusLynk
2 Chiến binh 50 Vzen + 50 Xu vào TK NhatVy
3 Tiên nữ 50 Vzen + 50 Xu vào TK Musashi
4 Đấu sĩ 50 Vzen + 50 Xu vào TK ElNiNo
5 Chúa tể 50 Vzen + 50 Xu vào TK MinhSteve
6 Thuật sĩ 50 Vzen + 50 Xu vào TK Yesterday
7 Thiết binh 50 Vzen + 50 Xu vào TK MrKing

Chú ý:
  • Phần thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản ngay khi có thông báo này.